AJPIS: Covasna
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna
AJPIS Covasna
Str.Gen.Grigore Balan nr.14, cod 520013, Sf.Gheorghe
Tel: 0267-311917, Fax: 0267-311917
E-mail: ajpis.covasna@mmanpis.ro
magyar

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

 

-prin  e-mail, în format scanat: covasna_icc@mmanpis.ro  

 sau

-prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”

Adresă poştală: str. Grigore Balan nr 14, Sfantu Gheorghe, jud Covasna, cod posta 520013

sau

-direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna

Adresă: str. Grigore Balan nr 14, Sfantu Gheorghe

Nr.Telefon: 0267-311917

 

Instrucţiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere

-Opţiunea1 -1 AN

-Opţiunea2 -2 ANI

-Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

-Tabel Explicativ Aplicare Norme

-Atenție

Alte informatii

-GHID privind acordarea concediuluiși indemnizației pentru creșterea copilului(CICC) -Sinteza-

-INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI ALTE FORME DE SPRIJIN DESTINATE CREȘTERII COPILULUI-Detalii-

-Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

-ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

-Hotărârea Guvernului  nr. 449/2016 din 22 iunie 2016

-Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice  nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016

Comunicate de Presă referitoare “la majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, majorarea şi prelungirea stimulentului de inserţie începând cu data de 01 iulie 2016”

http://www.prestatiisociale.ro/files/comunicat_de%20presa_22_06_2016_.pdf

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4491-cp-proceduri-acordare-icc-22062016

 

Informare cu privire la aplicarea Legii nr 66/2016

Informare privind modalitatea de obtinere a beneficiilor sociale

INFORMAȚII - privind scutirea de plată a debitelor cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului/stimulent

Comunicat ANPIS

 

Vă informăm asupra publicării în Monitorul Oficial nr. 172 din 11 martie 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

 

Vă anunțăm că în MO 631 din 11.10.2013 a fost  publicată Hotărârea Guvernului nr 778 din 2013 prin care se aprobă modificări și completări ale normelor metodologice de acordare a ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și noile formulare de cerere și noul mod de evauare a bunurilor din gospodărie.

Precizări și formularele destinate stabilirii, plății, decontării ajutorului de încălzie, borderouirile de plată, situațiile centralizatoare, precum și formularele destinate stabilirii, plății, monitorizării ajutorului social.


Precizări în atenția solicitanților de subvenție în baza legii nr. 34 din 1998

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Statut special pentru funcţia publică specifică de inspector social

 

Subventii 2017

 

ANUNȚ în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998 

 

HG 725/2016 din 5 octombrie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Informare privind întrebări și răspunsuri referitoare la acordarea de subvenții pentru asociațiile și fundațiile române care înființează și administrează unități de asistență socială


Anexe_HG 1153_model cerere subventii
 

Urgent!

Anunt solicitari finantare centre de zi si rezidentiale din bugetul mmfpspv

 

Foarte important!

Comunicat de presă - Documente necesare pentru accesarea ajutoarelor de urgență destinate familiilor răniților din clubul Colectiv 

Formularul standard al cererii pentru acordarea acestui tip de ajutor de urgență poate fi descărcat de pe link-ul de mai jos 

Cerere acordare ajutor de urgenta persoane ranite 

Informare presa ANPIS

Comunicat de presă - Documente necesare pentru accesarea ajutoarelor de urgenta destinate familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din clubul Colectiv

Formularul standard al cererii pentru acordarea acestui tip de ajutor de urgență poate fi descărcat de pe link-ul de mai jos 

Cerere acordare ajutor de urgenta persoane decedate

 

Subvenții

ANUNȚUL privind demararea procedurii de selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor pentru a primi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru perioada 15 februarie-31 decembrie 2016, conform prevederilor Legii nr. 34/1998 şi a prevederilor art. 10 din Normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul nr.20/07.01.2016 pentru aprobarea termenului de depunere a documentaţiilor de solicitare a subvenţiei pentru perioada 15 februarie-31 decembrie 2016, de la bugetul de stat, în baza Legii nr.34/1998. 

Ordinul nr. 1685 din 10 august 2015 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 

În atenția furnizoriilor de servicii sociale: anunt privind depunerea cererilor de acreditare

Vă informăm asupra publicării în Monitorul Oficial nr. 172 din 11 martie 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

 Afişare pagină: 111