AJPIS: Covasna
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna
AJPIS Covasna
Str.Gen.Grigore Balan nr.14, cod 520013, Sf.Gheorghe
Tel: 0267-311917, Fax: 0267-311917
E-mail: ajpis.covasna@mmanpis.ro
magyar

Lista documentelor de interes public:

- actele normative care reglementeaza organizarea și funcționarea;
- structura organizatorică, atribuțiile, programul de funcționare, programul de audiențe;
- numele și prenumele persoanelor din conducere și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
- coordonatele de contact, respectiv: denumirea, sediul, număr telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
- sursele financiare, bugetul și bilantul contabil;
- programele și strategiile proprii;
- lista cuprinzând documentele de interes public
- lista cuprinzând categoriile de documente produse ți/sau gestionate, potrivit legii;
- modalitățile de contestare a deciziei institutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
- rapoarte de activitate 
- orice alte informaţii de interes public, cu excepţia celor prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
Lista cu documentele produse/gestionate de instituție:
 


Afişare pagină: 328