AJPIS: Covasna
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna
AJPIS Covasna
Str.Gen.Grigore Balan nr.14, cod 520013, Sf.Gheorghe
Tel: 0267-311917, Fax: 0267-311917
E-mail: ajpis.covasna@mmanpis.ro
magyar

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna, funcţionează în baza O.U.G. nr. 113/2011 şi H.G. nr. 151/2012, ca serviciu  public deconcentrat, cu personalitate juridică, ordonator terţiar de credite, în subordinea Agentiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială - instituţie publică cu personalitate juridică, ordonator secundar de credite, este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale. Se află în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice - ordonatorul principal de credite.

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

OUG 113/2011, H.G. nr. 151/2012.

Legea 210/2016 pentru modificarea unor acte normativeAfişare pagină: 460